!*! من از هر ثانیه بی تو میترسم !*!  

سلام. خب یه هفته آزمایشیمون تموم شد. پرسپولیس برد و خوب هم برد. یه سری اتفاقای خوشحال کننده دیگه هم افتاد و کلا میشه گفت هفته خوبی بود. البته به جز پنجشنبش که خبر نسبتا بدی رسید و حداقل یکی دو روز بیرجند رفتنم به تأخیر میفته و تازه خود این یکی دو روز هم، درگیریای بعدی داره که شاید چند ماه دیگه و حتی یه سال دیگه معلوم بشه. قبل از این در مورد این موضوع صحبت کرده بودم و فکر میکردم میتونم جبران کنم این عقب موندگی ها رو، ولی الان خیلی سخت تر از اون چیز

ادامه مطلب  

یه دختر  

یه دختر تو تراسِ رو به رویییه شال سبزو هر روز میتکونهیه شال سبزو ساده که غروباپُر از خاکستره آتش فشونهپراز خاکسترِ آرزوهاییکه هر روز روی قلبش گُر میگیرنپر از خاکسترِ خوابای خوبیکه هر شب تو نگاه اون میمیرنهمین چند وقتِ پیش رویاشو تویخیابون بی بهونه سَر بُریدنهمیشه راهِ پروازشو بستنهمیشه رو خیالش خط کشیدنبراش مرده و زنده فرق ندارهسیاست بازا پیرا و جوونانهمش دنباله قهرمان میگردهمیون شاعرا آوازخونارو دیواره اتاقش چندتا عکسههدایت کافکا فر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1